Bilgi

Söz Kesme, Nişan ve Nikâh Duası

Söz Kesme, Nişan ve Nikâh Duası

  Çiftlerin beraberliklerini sürdürebilmeleri adına gerçekleştirecekleri evlilik yolunda atılan ciddi adımlardan biri de ilk önce isteme, sonra sözlenme ya da nişandır. Peki bu gibi söz, nişan merasimlerinde okunan dualar neler? Söz ve Nişan duası Arapça okunuşu… Hayatlarını birleştirme kararı alan çiftlerin ilk defa ailelerle beraber işi ciddiyete bindirdiği söz ve nişan merasimleri her iki taraf […]

 

Çiftlerin beraberliklerini sürdürebilmeleri adına gerçekleştirecekleri evlilik yolunda atılan ciddi adımlardan biri de ilk önce isteme, sonra sözlenme ya da nişandır. Peki bu gibi söz, nişan merasimlerinde okunan dualar neler? Söz ve Nişan duası Arapça okunuşu…

Hayatlarını birleştirme kararı alan çiftlerin ilk defa ailelerle beraber işi ciddiyete bindirdiği söz ve nişan merasimleri her iki taraf içinde en özel anlardan biridir. İsteme, söz ya da nişan merasimleri evliliğe giden yol da çok önemli bir dönüm noktası olduğu için oldukça önemli bir niyazdır. Allah (c.c)’un rızasına uygun şekilde hayırlı bir evlilik yapmak isteyen kimselerin evleneceği kişilerde salih/saliha olmalıdır. Gönüllere tertemiz düşünceler yerleştirilmiş ve dinimizin önerdiği şekilde bir evlilik için bolca dua edilmelidir. Söz keserken ya da nişanda dua etmek sünnet davranışlardandır. İstendiği gibi edilebilen duaların dışında kesin olarak şu dua okunmalı diye Arapça dua yoktur. Ancak bazı duaların okunması güzel olabilir.

Söz ya da nişan merasiminde okunacak olan nişan duası aile büyüğü tarafından okunur. Büyük alimler, nişanlanacak olan kimselerin bu duaları kendi içlerinden de okumalarının faziletli olabileceğini söylüyor.

Nişanlanacak olan kadın ile erkeğin birbirine karşı sevgi ve sayısı artar.
Nişanlılık evresinde aileler arasında oluşabilecek olumsuz tartışmaların önüne çıkmasını engeller.
Allah (c.c)’un izniyle evlenecek çift, kaza beladan korunur.
Evlilik niyetinde olan kadın ile erkeğin maddi problemlerinin kısa zamanda halledilmesine vesile olabilir.

NİŞAN YÜZÜKLERİ TAKILDIKTAN SONRA OKUNABİLECEK DUA:

Nişan duası nedir, nişanda okunacak dualar

Ya Rabbi!

Nişan yüzükleri takılan ve evliliğe ilk adımı atan bu iki genci her zaman mutlu eyle. Akıllarından saygıyı,Kalplerinden sevgiyi eksik etme; Ya Rabbi Evlilik yolunda karşılaşacakları her türlü sıkıntıyı kolaylıkla aşmalarını nasip eyle, Yuvalarına bolluk ve bereket ihsan eyle,Aileleri arasındaki birlik ve beraberliği,kardeşlik ve dostluğu, saygı ve sevgiyi kat kat arttır Allah’ım. Bu gençlerimizi ve cümlemizi iki cihanda aziz eyle.

(EL-FATİHA)

NİŞAN DUASINI KİM OKUR? YÜZÜK TAKILMADAN ÖNCE…

NİŞANDA OKUNACAK DUA! NİŞAN GÜNÜ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

NİŞAN DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU:

Elhamdü lillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve harremessifah.

Vessalatü vesselamü ala resulina Muhammedinillezi beyyene-l-harame ve-l-mubah ve ala Alihi ve Eshabi-hillezine hüm ehlüssalahi velfelah.

Kale Resulullah, “En-nikahü sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni” sadaka Resulullah.

Bismillahi ve ala sünnet-i resulillah.

Allahümmecal hazel akte meymunen mubareken vecal beyne-hüma ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tecal beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firara.

Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il müminine . Ve beyne Aliyyin ve Fatıma-tez-zehra. Allahümme ati le-hüma evladen salihan ve ömren tavilen ve rızkan vasian.

Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayünin vecalna lil müttekine imama.

Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.

Sübhane rabbike rabbilızzeti amma yesıfun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbilalemin.

NİŞAN DUASININ ANLAMI:

Ruhları birbirine uyumlu yaratan, nikahı helal kılıp nikahsız ilişkileri haram kılan Allah’a hamdolsun.

Haram ve helali açıklayan Hz. Muhammed’e, salih kullardan olup kurtuluşa eren ailesine ve ashabına da salat ve selam olsun.

Alllah’ın Elçisi şöyle buyurmuştur:  “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir.” -İbn Mâce, H. No: 1846)

Allah’ın adıyla ve Elçisinin sünnetine uygun olarak bu hayırlı işe başlarız.

Allah’ım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.

Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hz. Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle. Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” -Furkan, 25/74

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, ğüzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabından koru.- Bakara, 2/201

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. – Sâffât, 37/180-182

SÖZ KESME, NİŞAN ve NİKAH DUASI


Elhamdü lillâhillezî kâle fî kitâbih:

 

        “Ve enkihul eyâmâ minküm ves sâlihıyne min ıbâdiküm ve imâiküm. İy yekûnû fükarâe yügnihimüllâhü min fadlih. Vallâhü vâsi’un alîm”

 

       Ves salâtü ves selâmü alâ seyyidinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.

 

        Allâhümmec’al hâzel akde meymûnev ve mübârakev ve mühtârâ. Vec’al beynehümâ ülfetev ve muhabbetev ve karârâ. Ve lâ tec’al beynehümâ nefratev ve fitnetev ve firârâ.

 

        Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ.

        Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin (SAV) ve Hatîcetil Kübrâ.

        Ve kemâ ellefte beyne Aliyyin (RA) ve beyne Fâtımetüz Zehrâ.

 

        Allâhümme eğtı lehümâ veleden sâlihâ, ve rizkan vâsiâ, ve umran tavîlâ.

 

        Allâhümme rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ, kurrate eğnüniv vec’alnâ lil müttekıyne imâmâ.

        Yâ rabbel âlemîn!

        Senin emrine, Rasülü’nün sünnetine uymak amacıyla; hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atmış bulunan bu kardeşlerimizin dünya ve ahiretlerini ma’mur eyle ya rabbi.

        Kendilerine bol rızıklar, hayırlı ömürler ve huzur dolu bir hayat nasip eyle ya rabbi.

        Ve en önemlisi de bundan sonraki hayatlarında senin sevdiğin ve razı olduğun aileler zümresine dahil eyle ya rabbi.

        Hz. Adem (as)ve Havva arasında, Hz. Muhammed (sav) ve ve Hz. Hatice, Hz. Ali (ra) ve Hz. Fatıma arasında nasıl bir huzur ve muhabbet ihsan eylediysen, aynı huzur ve muhabbeti bu genç kardeşlerimize de nasip eyle ya rabbi.

        Evlatlarını gelin ve damat görme şerefine erecek olan her iki aileyi de iki cihanda aziz eyle ya rabbi.

        El açıp amin diyen kardeşlerimizi de aynı duygulara erişmeyi nasip eyle ya rabbi.

        Hayırların fethi, şerlerin def’i, ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selâmeti için Allah rızası için El- FATİHA.


 

YAZAR HAKKINDA

Vehbi Akşit Vehbi Akşit Vehbi Akşit, İstanbul Çekmeköy İlçe Müftüsü 1968 Adapazarı doğumlu, 1986 Adapazarı İmam Hatip Lisesi Mezunu 1990 Bursa İlahiyat Fakültesi Mezunu. 1995 Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müftü ve Vaizler Kursu 3. Dönem Mezunu 1997 Konya Selçuk Üniversitesi Din Eğitimi alanında Yüksek Lisans. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam Hatip, Müezzin Kayyım, Kur'an Kursları Müdürü, Vaiz ve Müftü olarak görev yaptı. Muş Korkut, Malatya Pütürge, Afyon Başmakçı, Aydın Kuşadası ilçelerinde Müftü olarak görev yaptı. Halen İstanbul Çekmeköy İlçe Müftüsü olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarını www.vehbiaksit.com.tr internet sitesinde yayınlamaktadır. Halen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Din Eğitimi Bilim Dalında Doktora Öğrencisidir.
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?